IN MEMORIAM Др Михаљ Кочиш (1942-2020) - директор наше школе од 1980. до 2007. године
<< Povratak

 Др Михаљ Кочиш, директор у пензији, преминуо је 7. октобра 2020. године у 78. години.


БИОГРАФИЈА ДР МИХАЉА КОЧИША

Др  Михаљ Кочиш рођен је 18. новембра 1942. године у Торди, у општини Житиште.

Након завршене основне школе у родном месту, матурирао је у Другој гимназији у Зрењанину.

Вишу педагошку школу завршио је у Београду на смеру географија-историја.      

Након одслужења војног рока, запослио се у Основној школи „Дожа Ђерђ“ у Гунарoшу као наставник географије и историје. Године 1972. заснива радни однос у Основној школи „Иво Лола Рибар“ у Суботици на радном месту наставника географије и историје. У својој наставничкој каријери посебно је био награђиван за успешан рад са ученицима – извиђачима и пионирима у школи.

У истој школи је изабран за помоћника директора школе за мандатни период од 1976. до 1980. године, а од 1980. године до 2007. налазио се на  функцији директора.

Под његовим руковођењем, евидентни су били радни успеси установе по питањима организације рада, услова рада, стручног оспособљавања, сарадње са непосредном школском средином. У школи је развијен посебан модел сарадње са родитељима под називом Школа за родитеље“, који је непрекидно текао од 1994. до 2007. године, у циљу развијања успешне сарадње родитеља, ученика и школе. На његову иницијативу и истрајно залагање школа је 2001. године променила назив у Основну школу „Сечењи Иштван“. Током свог вишедеценијског рада на функцији директора стално се залагао за имплементацију савремених идеја у управљање установом и наставни процес. Са својим сарадницима израдио је прецизне програме рада школе, са посебним освртом на иновације и креативан однос према руковођењу установе.

Године 1995. стекао је звање професора педагогије на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду. Магистарску тезу одбранио је 1998. године под насловом ,,Управљање квалитетом образовања у основној школи у двојезичној средини – социолошки прилаз“ на Универзитету у Новом Саду, на Техничком факултету „Михајло Пупин“ у Зрењанину.

Докторску дисертацију одбранио је 2002. године на истом факултету под називом „Информатичко – управљачки модел система квалитета у основној школи“.

Био је члан комисије за израду већег броја реформских елабората школског система Србије. Учествовао је на бројним стручним скуповима посвећеним питањима из области образовања.

Осам година је био председник Савеза ученичких задруга Србије.

Аутор је већег броја стручних радова.

По стицању доктората радио је као наставник у високошколској јединици у Суботици Педагошког факултета у Сомбору Универзитета у Новом Саду, а касније на Факултету хуманистичких наука Интернационалног универзитета у Новом Пазару.

Најзначајнија друштвена признања:

1.  СВЕТОСАВСКА НАГРАДА - због изузетног доприноса у развоју образовања и спорта у 2005. годиниБеоград, 2006.                                                                    

2.  ОКТОБАРСКА НАГРАДА - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУБОТИЦА - као израз друштвеног признања за нарочита достигнућа у образовно-васпитном радуСуботица, 1990.

3. СПЕЦИЈАЛНО ПРИЗНАЊЕ – САВЕЗ УЧЕНИЧКИХ ЗАДРУГА СРБИЈЕ - за допринос реализацији Републичког такмичења ученичких задруга Србије и развоју Ученичког задругарстваБеоград, 2005.

4.  СПОМЕН-ПЛАКЕТА ,,МАРТОН АРОН” - признање за изузетан пожртвовани рад у образовању и очувању мађарског језика и културеБудимпешта, 2005.


Полагање урне др Михаља Кочиша обавиће се 20. октобра 2020. у 12 сати на Бајском гробљу у Суботици из Пеић капеле. Слава му!