IN MEMORIAM Dr. Kocsis Mihály (1942-2020) - az iskolánk igazgatója 1980-tól 2007-ig
<< Povratak

Dr. Kocsis Mihály, nyugalmazott iskolaigazgató, életének 78. esztendejében, 2020. október 7-én elhunyt.


DR. KOCSIS MIHÁLY ÉLETRAJZA

Dr. Kocsis Mihály 1942. november 18-án született Tordán, Žitište községben.

Miután szülőfalujában befejezte az általános iskolát, sikeresen elvégezte a nagybecskereki II. Gimnáziumot.

A belgrádi Pedagógiai Főiskolán végzett földrajz-történelem tanári szakon.

Katonai szolgálata után a gunarasi „Dózsa György” Általános Iskolában földrajzot és történelmet tanított. 1972-től kezdődően a szabadkai ,,Ivo Lola Ribar" Általános Iskolában dolgozott, kezdetben földrajzot és a történelemet oktatott. Tanárként kiemelt kitüntetésben részesült a diákokkal - cserkészekkel és úttörőkkel - végzett sikeres munkáért az iskolában.

Ugyanebben az intézményben 1976 és 1980 között az iskola igazgatóhelyettesi munkakörét látta el, majd ezt követően1980-tól 2007-ig az iskola igazgatója volt. Az intézmény eredményei igazgatósága alatt nyilvánvalóak voltak, a munkaszervezés, a munkakörülmények, a szakmai továbbképzés és a közvetlen iskolai környezettel való együttműködés terén. Vezetésével az iskolában kidolgoztak egy sajátos együttműködési modellt, amely a „Szülők iskolája” elnevezést kapta. A modell 1994 és 2007 között folyamatosan működött. A szülők, diákok és az iskola hatékony együttműködését szorgalmazta. Kezdeményezésére és kitartó munkájának köszönhetően az iskola 2001-ben a ,,Széchenyi István" Általános Iskola nevet vette fel. Igazgatói munkájában törekedett arra, hogy a szakmai továbbképzéseken szerzett korszerű tudásra támaszkodjon. Munkatársaival precíz iskolai munkaterveket dolgozott ki, amelyekben különösen jelentős szerepet kapott az innovációra való törekvés és az intézmény vezetéséhez való kreatív hozzáállás.

1995-ben elvégezte az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának pedagógia professzor szakát. Magiszteri munkáját 1998-ban védte meg Nagybecskereken, az Újvidéki Egyetem ,,Mihajlo Pupin" Műszaki Tudományok Karán ,,Az oktatás minőségének biztosítása az általános iskolában kétnyelvű környezetben - szociológiai megközelítés" címmel. Doktori disszertációját ugyanezen a Karon védte meg 2002-ben „Az általános iskolai minőségbiztosítási rendszer informatikai-irányítói modellje” címmel.

Tagja volt több szakmai bizottságnak, amelyek a szerbiai iskolarendszer reformjának előkészítésével foglalkoztak. Rendszeresen részt vett oktatással kapcsolatos tanácskozásokon.

Nyolc éven keresztül volt a Szerbiai Diákszövetkezetek Szövetségének az elnöke.

Számos szakcikke jelentett meg.

            A doktori fokozat megszerzését követően, oktatóként dolgozott az Újvidéki Egyetem zombori Pedagógiai Kara szabadkai kihelyezett oktatási központjában, majd később a Novi Pazari Nemzetközi Egyetem Humántudományi Karán.

 

Legjelentősebb társadalmi elismerések:

1.   SZENT SZÁVA-DÍJ

az oktatás- és a sport fejlesztésében felmutatott kiemelkedő hozzájárulásáért 2005-ben

Belgrád – 2006

 

2.   OKTÓBERI-DÍJ - SZABADKAI KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE

Társadalmi elismerés az oktatói-nevelői munkában felmutatott kimagasló eredményeiért

Szabadka – 1990

 

3.  KÜLÖNLEGES ELISMERÉS - SZERBIA DIÁKSZÖVETKEZET SZÖVETSÉGE

A köztársasági szintű diákszövetkezeti verseny megszervezésében, lebonyolításában, valamint a diákszervezetek fejlesztésében felmutatott hozzájárulásáért

Belgrád – 2005

 

4.  MÁRTON ÁRON EMLÉKÉRE

Az oktatás, valamint a magyar nyelv és kultúra megőrzéséért végzett rendkívüli odaadó munkájáért

Budapest – 2005


Hamvainak lehelyezése 2020. október 20-án 12 órakor lesz Szabadkán, a Bajai úti temető Péits kápolnájából. Njugodjon békében.