Историјат школе
<< Povratak

ОШ „Сечењи Иштван“ је модерна школа са савременим наставним програмом, професорима и наставницима укљученим у стално усавршавање. У току свог постојања прошла је кроз значајне трансформације.


Двориште централне зграде

Име школе је промењено више пута. Прва школска зграда носила је назив "Школа у VI кварту", 1926. године име је промењено у "Престолонаследник Петар", а затим у "Светозар Милетић", да би 1965. године, спајањем са Основном школом "Братство", била регистрована под именом Основна школа "Иво Лола Рибар". Данашње њено име, "Сечењи Иштван", датира из 2001. године.
ОШ "Сечењи Иштван" чине 4 школска објекта: 1 централна зграда на Карађорђевом путу и 3 подручне зграде - у Шабачкој улици, у улици Едварда Кардеља и улици Вељка Влаховића, на Келебији. Централна школа се налази два километра од центра Суботице, на путу према пограничном насељу Келебија. Најближи подручни објекат у Шабачкој улици удаљен је око један километар од ње.

У централној школској згради настава се одвија од 1. до 8. разреда, док је у подручним школама настава организована за узраст од 1. до 4. разреда. Образовно - васпитни рад се у свим објектима одвија двојезично (на српском и мађарском језику). Безбедност објеката, ученика и свих запослених регулисана је видео-надзором и алармним системом.

Поред специјализованих кабинета опремљених рачунарима и пројекторима, школа поседије и библиотеку и продужени боравак за ученике нижих разреда.  У све објекте уведен је интернет.

У школи ради и стручна  служба.

У склопу наше школе налази се и модерно опремљена зубна амбуланта.

Поседујeмо  и једну од највећих фискултурних сала у општини.

Школа је вежбаоница за студенте Учитељског факултета на мађарском наставном језику у Суботици већ двадесет година.

Такође је чланица Партнерских школа за учење немачког језика (PASCH).

Регистрована је у Центру за талентоване ученике у Мађарској (Tehetségpont).

Своју стратегију школа заснива на заједничком деловању ученика, наставника, студената, родитеља и локалне заједнице - свих важних чинилаца како би образовно-васпитни рад био квалитетнији и учинковитији. Позитивни резултати оваквог деловања огледају се у многим вишегодишњим пројектима као што су Интеркултурални дани, Космо(п)лов, као и у раду оркестра школе, чији су чланови (ученици, наставници, родитељи, пријатељи школе) организовали више хуманитарних концерата и јавних часова у земљи и иностранству.


Централна школска зграда

У централној школској згради налазе се специјализовани кабинети за српски језик, мађарски језик, стране језике, ликовно васпитање, техничко образовање, биологију, хемију, историју, географију, музичко васпитање, као и модерно опремљен информатички кабинет. У централној згради, као и у подручним школама, уведен је АДСЛ интернет и на располагању је како ученицима тако и свим запосленима.

Поседујемо и главну библиотеку и медијатеку које су увек на располагању нашим ученицима. Школска библиотека је опремљена књигама класичних и савремених дечјих писаца, научно - популарним књигама, енциклопедијама, лексиконима, речницима и стручном педагошко - психолошком литературом. Књижни фонд библиотеке се континуирано обнавља.

У школи ради и стручна служба коју чине школски психолог и педагог. Они у своје радно време, а које покрива радно време школе, у кабинету за стручну службу пружају стручну помоћ ученицима, родитељима и наставницима.

Организован је и продужени боравак за ученике нижих одељења. За социјално угрожене ученике обезбеђујемо бесплатну ужину. У централној школској згради смештено је и 5 канцеларија за школску управу, просторије за помоћно особље, радионица, котларница. У зимском периоду обезбеђено је грејање на гас.

У склопу наше зграде налази се и модерно опремљена зубна амбуланта.

Поседујемо и велико спортско двориште са тереном, као и велику фискултурну салу.


Подручна школска зграда у Шабачкој улици


Издвојени објекат - Школа у Шабачкој улици, тзв. "Шабачка школа"

У објекту у Шабачкој улици располажемо са 7 учионица опште намене, 1 информатичким кабинетом са 10 рачунара, апаратом за копирање и осталим техничким апаратима који омогућавају савремен приступ настави. Учионица за продужени боравак опремљена је радним столовима, струњачом за одмор, ормарима за одлагање прибора за ликовно стваралаштво, књигама, дидактичким играма, играчкама, телевизором. Ученицима је на располагању и чајна кухиња, велико школско двориште. Током зимског периода објекат се загрева путем градског гасног грејања.


Подручна школска зграда у улици Едварда Кардеља


Издвојени објекат - школска зграда на путу за Келебију, тзв. "Салаи школа"

"Салаи школа" је смештена на трећем километру од централне зграде. Има три учионице опште намене, просторију за фискултуру од 36 м2, зборницу у којој се налази рачунар са интернет-везом, просторију за одељење предшколског узраста и велико двориште са дечјим игралиштем. Током зимског периода објекат се загрева на гасно грејање.


Подручна школска зграда у улици Вељка Влаховића на Келебији


Издвојени објекат - Келебијска школа

Школски објекат на Келебији удаљен од матичне зграде једанаест километара. У њему се налазе три учионице опште намене, 1 информатички кабинет са 5 рачунара и интернет-везом, просторија за одељење предшкоске групе, зборница, мини-библиотека, чајна кухиња површине 12 м2, трпезарија и пространо двориште са тереном за кошарку и фудбал и игралиштем. Током зимског периода објекат се загрева гасним грејањем.