Разни документи
<< Povratak

Школска 2023/2024. година


Извештај о самовредновању рада школе 2023-2024


Превенција насиља: извештај и слике са остварених радионица:

https://drive.google.com/drive/folders/1EJxaeMJos-ullnjKUpF6BHA5l_u5JxcU


Извештај о самовредновању за 2022/23.

ОШ СЕЧЕЊИ ИШТВАН-ИЗВЕШТАЈ ГПРШ 2022-2023.ФИНАЛ.pdf

ОШ СЕЧЕЊИ ИШТВАН -ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 2023-2024.pdf

ОШ СЕЧЕЊИ ИШТВАН - РПШ 2022-2025..pdf

ОШ СЕЧЕЊИ ИШТВАН ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2022-2026.pdf
Школска 2022/2023. година


Периодични финансијски извештај 01012023_31032023.pdf

GFI-2022-OŠ SEČENJI IŠTVAN.pdf

Периодични финансијски извештај 01012022_30092022.pdf

Школски програмски документи:

Програмски документи за наредни период:

ОШ СЕЧЕЊИ ИШТВАН ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2022-2026.docx

ОШ СЕЧЕЊИ ИШТВАН - РПШ 2022-2025..docx
ОШ СЕЧЕЊИ ИШТВАН ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 2022-23.docx

Извештаји:

ОШ СЕЧЕЊИ ИШТВАН Извештај САМОВРЕДНОВАЊЕ за 2021- 2022.docx

ОШ СЕЧЕЊИ ИШТВАН- ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ РПШ ЗА 2021-22..docx

ОШ СЕЧЕЊИ ИШТВАН-ИЗВЕШТАЈ ГПРШ 2021-2022..docx
Периодични финансијски извештај 01012022_30092022.pdf

Распоред пријема родитеља, допунске и додатне наставе (оквирни, планирани):

1. Централна школска зграда
2. Подручни објекат у Шабачкој улици:


3. Подручни објекат у Улици Е.Кардеља (тзв. Салаи објекат):


4. Подручни објекат на Келебији:


Распоред писмених и контролних задатака (оквирни, планирани):

1. Централна зграда:Школска 2021/2022. година

Периодични финансијски извештај 01012022-30062022.pdf

Периодични финансијски извештај01012022-31032022.pdf

Годишњи финансијски извештај за 2021.pdf

Финансијски план_2022_070.pdf

Финансијски план_2022_912.pdf

PISMENE PROVERE 1-4 r. - ÍRÁSBELI TUDÁSFELMÉRŐK 1-4. o. 2021_22.xlsx

Оквирни распоред контролних и писмених задатака у шк. 2021-22.г..docx

ОШ СЕЧЕЊИ ИШТВАН -ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 2021-2022.коначан.pdf

ОШ СЕЧЕЊИ ИШТВАН - Извештај САМОВРЕДНОВАЊЕ за 2020-2021..pdf

ОШ СЕЧЕЊИ ИШТВАН-СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РП - ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ РПШ ЗА 2020-21..pdf

Годишњи извештај директора 2020-21..docx

ОШ СЕЧЕЊИ ИШТВАН-ИЗВЕШТАЈ ГПРШ 2020-2021.pdf

skole_i_korona_virus_UNICEF.pdf

26.-08.-2021.-ОБАВЕШТЕЊЕ-Мере-спречавања-уношења-и-преношења-COVID-19-у-школама.pdf

ОБАВЕЗА ПРИДРЖАВАЊА МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ COVID-19 
Прилог 1. Индикатори и граничне вредности.pdf

Прилог 2. Препоруке за почетак образовно-васпитног рада.pdf

Школска 2020/2021. година

Периодични финансијски извештај01012021-30092021.pdf

Периодични финансијски извештај01012021-30062021.pdf

Извештај о извршењу буџета 01012021-31032021.pdf

Полугодишњи извештај директора 2020-21..docx

Извештај о извршењу буџета 01012020-31122020.pdf

Измена плана 2020_912.pdf

Измена плана 2020_070.pdf

ГПРШ 2020/2021: Годишњи план рада школе Сечењи Иштван 2020-2021.pdf

Извештај о ГПРШ за 2019/2020. школску годину: ИЗВЕШТАЈ ГПРШ 2019-2020 Сечењи Иштван Суботица.pdf

Распоред наставе на даљину: https://www.rasporednastave.gov.rs/osnovne-skole.php

Корисни линкови о начинима и значају превенције COVID-19: https://www.unicef.org/serbia/materijali-o-korona-virusu

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=I8eyvP_XahQ&app=desktop

2020/2021. Извештај о извршењу буџета 01012020-30092020.pdf


2019/2020.

Извештај о извршењу буџета 01012020-30062020.pdf

Извештај о извршењу буџета 01012020-31032020.pdf

Биланс стања_2019.pdf

Биланс прихода и расхода_2019.pdf

Извештај о капиталним издацима и примањима_2019.pdf

Извештај о новчаним токовима_2019.pdf

Извештај о извршењу буџета_2019.pdf

Finansijski_Plan_2020.pdf


ГПРШ ЗА 2019/2020Годишњи план рада 2019-2020..doc

ОКВИРНИ РАСПОРЕД ДРЖАЊА ПРИЈЕМА РОДИТЕЉА И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ.xls

Redosled pismenih zadataka i kontrolnih testova - Az írásbeli dolgozatok és ellenőrző feladatok beosztása.xlsx

Распоред смена и Дана отворених врата у шк. 2019-20. г..docx

Tabela_OS_KALENDAR RADA_19-20.docx

Pravilnik_OS_KALENDAR RADA_19-20.doc


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИЗВЕШТАЈ ГПРШ ЗА 2018/2019. ГОДИНУIZVEŠTAJ GPRŠ 2018-2019..docx

Izvrsenje budzeta 1-9 2019.pdf

1.izmena fin.plana za 2019..pdf

Izvrsenje budzeta 1-6 2019.pdf

Izvrsenje budzeta 1-3 2019.pdf

Finansijski plan 2019-070.pdf

Finansijski plan 2019.pdf

ZR2018 Obrazac 5.pdf

ZR2018 Obrazac 4.pdf

ZR2018 Obrazac 3.pdf

ZR2018 Obrazac 2.pdf

ZR2018 Obrazac 1.pdf

ПРАВИЛНИК kalendar 2018-19..doc

Распоред одржавања дана отворених врата за родитеље ученика 2018.docx

IZVESTAJ gprs 17-18 konacni.doc

GPRŠ 2018-19.doc


Годишњи план рада школе за 2016/17:

GPRŠ 2016-17..pdf

Годишњи план рада школе за 2015/16:

GPRŠ 2015-16. .pdf

ГПРШ извештај за 2015/16:

GPRŠ IZVEŠTAJ 2015-16..pdf
Годишњи план рада школе за 2014/15:

GPRŠ 2014-15..pdf

ГПРШ извештај за 2014/15:

GPRŠ IZVEŠTAJ 2014-15..pdf

Годишњи план рада школе за 2013/14:
GPRŠ 2013-14..pdf

ГПРШ извештај за 2013/14:

GPRŠ IZVEŠTAJ 2013-14..pdf

Годишњи план рада школе за 2012/13:
GPRŠ 2012-13..pdf

ГПРШ извештај за 2012/13:

GPRŠ IZVEŠTAJ 2012-13..pdf

Годишњи план рада школе за 2011/12:
GPRŠ 2011-12..pdf

ГПРШ извештај за 2011/12:

GPRŠ IZVEŠTAJ 2011-12..pdf

Годишњи план рада школе за 2010/11:
GPRŠ 2010-11..pdf

ГПРШ извештај за 2010/11:

GPRŠ IZVEŠTAJ 2010-11..pdf