Разни документи
<< Povratak

2019/2020.

Биланс стања_2019.pdf

Биланс прихода и расхода_2019.pdf

Извештај о капиталним издацима и примањима_2019.pdf

Извештај о новчаним токовима_2019.pdf

Извештај о извршењу буџета_2019.pdf

Finansijski_Plan_2020.pdf

ГПРШ ЗА 2019/2020Годишњи план рада 2019-2020..doc

ОКВИРНИ РАСПОРЕД ДРЖАЊА ПРИЈЕМА РОДИТЕЉА И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ.xls

Redosled pismenih zadataka i kontrolnih testova - Az írásbeli dolgozatok és ellenőrző feladatok beosztása.xlsx

Распоред смена и Дана отворених врата у шк. 2019-20. г..docx

Tabela_OS_KALENDAR RADA_19-20.docx

Pravilnik_OS_KALENDAR RADA_19-20.doc


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИЗВЕШТАЈ ГПРШ ЗА 2018/2019. ГОДИНУIZVEŠTAJ GPRŠ 2018-2019..docx

1.izmena fin.plana za 2019..pdf

Finansijski plan 2019-070.pdf

Finansijski plan 2019.pdf

ZR2018 Obrazac 5.pdf

ZR2018 Obrazac 4.pdf

ZR2018 Obrazac 3.pdf

ZR2018 Obrazac 2.pdf

ZR2018 Obrazac 1.pdf

ПРАВИЛНИК kalendar 2018-19..doc

Распоред одржавања дана отворених врата за родитеље ученика 2018.docx

IZVESTAJ gprs 17-18 konacni.doc

GPRŠ 2018-19.doc


Годишњи план рада школе за 2016/17:

GPRŠ 2016-17..pdf

Годишњи план рада школе за 2015/16:

GPRŠ 2015-16. .pdf

ГПРШ извештај за 2015/16:

GPRŠ IZVEŠTAJ 2015-16..pdf
Годишњи план рада школе за 2014/15:

GPRŠ 2014-15..pdf

ГПРШ извештај за 2014/15:

GPRŠ IZVEŠTAJ 2014-15..pdf

Годишњи план рада школе за 2013/14:
GPRŠ 2013-14..pdf

ГПРШ извештај за 2013/14:

GPRŠ IZVEŠTAJ 2013-14..pdf

Годишњи план рада школе за 2012/13:
GPRŠ 2012-13..pdf

ГПРШ извештај за 2012/13:

GPRŠ IZVEŠTAJ 2012-13..pdf

Годишњи план рада школе за 2011/12:
GPRŠ 2011-12..pdf

ГПРШ извештај за 2011/12:

GPRŠ IZVEŠTAJ 2011-12..pdf

Годишњи план рада школе за 2010/11:
GPRŠ 2010-11..pdf

ГПРШ извештај за 2010/11:

GPRŠ IZVEŠTAJ 2010-11..pdf