Naslovna

Nemačke jezičke diplome za 36 naših učenika
Bavimo se sportom, a ne nasiljem
Srebrna kvalifikacija za naše plesačice
Predstava "Pesmarica" u Salai školi
Kosmo(p)lov prvi put u našoj školi

Školska 2015/2016. godina

Sečenji Ištvan - Osnovna škola "Sečenji Ištvan" Subotica

Istorija

Naša škola je moderna škola sa savremenim nastavnim programom, profesorima i nastavnicima uključenim u stalno usavršavanje.
U toku svog postojanja prošli smo kroz značajne transformacije. Ime škole je promenjeno više puta. Prva školska zgrada nosila je naziv "Škola u VI kvartu", 1926. godineime je promenjeno u "Prestolonaslednik Petar", a zatim u "Svetozar Miletić", da bi 1965. godine, spajanjem sa Osnovnom školom "Bratstvo", bila registrovana pod imenom Osnovna škola "Ivo Lola Ribar". Današnje njeno ime datira iz 2001. godine.
Centralna škola se nalazi dva kilometra od centra Subotice, na putu prema pograničnom naselju Kelebija. 
Najbliži područni objekat u Šabačkoj ulici udaljen je oko jedan kilometar od nje.