Svetosavska poruka direktorke Vesne Weiss
<< Povratak

Svetosavska poruka direktorke OŠ „Sečenji Ištvan” Subotica, Vesne Weiss, na Dan Svetoga Save, 27. 1. 2022. godine


Svake školske godine na ovaj dan podsećamo se lika i dela Svetoga Save. Jedan dan u godini, 27. januar,  rezervisan je za njegovo ime, za spominjanje dela i za slavljenje zasluga Svetoga Save. Da li je to dovoljno?


Naravno da – nije! Put koji nam je ponudio Sveti Sava mnogo je duži, teži i ne ostvaruje se lako.  


Svetosavski amanet nije poklon koji prerastemo; obrazovanje, vaspitanje, međusobno poštovanje i uvažavanje rastu sa nama onoliko koliko smo mi spremni da rastemo, da se menjamo nabolje i uzdižemo boreći se za vrednosti koje su iznad bilo koje ideologije i politike, a izraz su širine i dobre volje, ljubavi i dijaloga.


Svetosavski put je i borba za poštovanje knjige iz koje učenici uče, a koja je danas obezvređena, za vrednost nastavničke i učeničke diplome, za mesto u društvu, za slobodu ličnosti, za zajedničku bolju budućnost. 


Zamislimo našu školu kao jedan organizam, jedno telo. Neko od nas je ruka, neko noga, jedan je oko, ali niko od nas ne može reći drugom: ne trebaš mi, mogu bez tebe. Svi smo mi u tom organizmu međusobno povezani delovi – svaki sarađuje sa svima. Ljudsko telo najbolji je primer društva i drugovanja, saradnje i zajedničkog života. I što je važniji organ u telu, on je i veći sluga tela: srce je tako najvažniji organ u telu ali ono neprestano, bez odmora radi i najviše služi drugima. Tako treba i da je u školi, pa i u celokupnom društvu: veći treba da pomaže manjemu, nastavnik učeniku, osmaci petacima, četvrtaci prvacima, roditelji deci, zajednica školi.


I Sveti Sava je bio kao to srce u telu: najveći i najvažniji, visokoga roda, odabrao je da služi u ime Boga manjima od sebe. Napustivši svoga oca i presto, on je služio ljudima iz svoga naroda. Osnivao je škole, bolnice, gradio crkve i pisao zakone, mirio zavađenu braću i smirivao ratove.


Tim svojim uniženjem opet je pokazao da je najveći. Ovakav put ponuđen je svima nama, bez obzira na naciju i veru kojoj pripadamo. Na tom putu se svakoga dana učimo da budemo bolji, pametniji, da budemo više ljudi a manje neljudi; da poznajemo sebe a razumemo i druge. Da funkcionišemo u zajedničkom interesu kao različiti delovi jednog organizma, uz međusobno poštovanje svačije snage i uvažavanje svačije vrednosti.


Danas obeležavamo školsku slavu, ali školu i znanje treba slaviti neprekidno.


Na tome putu neka nas vodi primer Svetoga Save!


Dragi učenici, dragi nastavnici, srećna vam školska slava – Sveti Sava!


Vesna Weiss