Dva predmeta na jednom času
<< Povratak

Nastavnica matematike, Daliborka Bukvić, i nastavnik srpskog kao nematernjeg jezika, Damir Išpanović, održali su neobičan i pohvale vredan čas. Neobičan zato što su na času učestvovala dva razreda, jedan srpski – 5/3 i jedan mađarski – 5. b, a pohvale vredan - jer su učenici bili izuzetno aktivni, a čas bio zanimljiv, dinamičan i osmišljen tako da su u njemu nesmetano mogli da učestvuju i učenici mađarskog i učenici srpskog razreda. Nastavnici su hteli da spoje matematiku i srpski kao nematernji jezik na neobičan način, kroz predmetnu korelaciju: učenici su putem osne simetrije preslikavali sat i na srpskom jeziku očitavali vreme na preslikanom satu. Na ovaj način, svi učenici su se upoznali sa osnom simetrijom, istovremeno su uvežbavali veštinu slušanja, komunikacije, i jezičkog modela - gledanje na sat, a pritom su i negovali interkulturalnost i razvijali toleranciju. Bravo!