Додела награде школе „Наставник за пример” и захвалница запосленима на свечаној седници Наставничког већа, те завршетак мандата досадашњој директорки Весни Вајс
<< Povratak

У петак, 30. децембра, завршио се други мандат досадашњој директорки ОШ „Сечењи Иштван” Суботица, Весни Вајс. На свечаној седници Наставничког већа директорка Весна Вајс доделила је награду школе „Наставник за пример”, као и захвалнице запосленима који су својом преданошћу, озбиљношћу и посвећеношћу која се огледа у пожртвованом учешћу у школским, слободним и ваннаставним активностима и/или у њиховој организацији, допринели добробити школе и читаве школске заједнице.

Том приликом се и колектив ОШ „Сечењи Иштван” Суботица опростио од досадашње директорке Весне Вајс, захваливши јој за осмогодишњи досадашњи рад, пожртвовање и напоре да наша школа добро функционише и квалитетно и успешно ради.

 

 

На основу Правилника о похваљивању и награђивању наставника и стручних сарадника, тј. запослених ОШ „Сечењи Иштван” Суботица, установљени су добитници награде „Наставник за пример” и књиге, и то:

 

1. за наставника разредне наставе на српском језику - Снежана Глигорић  - за  највише освојених бодова на такмичењима ученика током школске 2021/2022. године. Стручношћу и преданошћу у своме раду наставница је допринела знању и успеху ученика, као и квалитетном раду школе.

2. за наставника разредне наставе на мађарском језику - Силвија Вашархељи - за највише освојених бодова на такмичењима ученика током школске 2021/2022. године. Стручношћу и преданошћу у своме раду наставница је допринела знању и успеху ученика, као и квалитетном раду школе.

3.  за наставника предметне наставе на српском језику - Симонида Ђорђевић - за  највише освојених бодова на такмичењима ученика током школске 2021/2022. године. Стручношћу и преданошћу у своме раду наставница је допринела знању и успеху ученика, као и квалитетном раду школе.

4. за наставника предметне наставе на мађарском језику - Анамарија Косо Влаховић  - за  највише освојених бодова на такмичењима ученика током школске 2021/2022. године. Стручношћу и преданошћу у своме раду наставница је допринела знању и успеху ученика, као и квалитетном раду школе.

 

Установљене су и захвалнице следећим запосленима који су својом преданошћу, озбиљношћу и посвећеношћу која се огледа у пожртвованом учешћу у школским, слободним и ваннаставним активностима и/или у њиховој организацији, допринели добробити школе и читаве школске заједнице. То су:

 

1. Ирен Бурањ - помоћник директора - за  организовање и спровођење школских манифестација и акција, за пожртвовано ангажовање у школским и другим пројектима, као и у области рада помоћника директора школе којим доприноси квалитетном раду и добром функционисању школе.

 2. Милица Чубрило - помоћник директора - за  организовање и спровођење школских манифестација и за пожртовано ангажовање у области рада помоћника директора школе којим доприноси квалитетном раду и добром функционисању школе.

3. Изабела Сабо Секе - психолог - за организовање и спровођење школских манифестација и акција, за пожртвовано ангажовање у активима, тимовима, разредним и стручним већима, у школским и другим пројектима, а посебно у области рада стручног сарадника – психолога којим доприноси квалитетном раду и добром функционисању школе.

4. и 5. Кристина Антал Динчић и Лидија Миланковић - координатори Ес дневника - за пожртвовано ангажовање у области рада координатора Ес дневника којим доприноси квалитетном раду и добром функционисању школе.

6. Зоран Ташковић - дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове - за пожртвовано ангажовање у области рада  дипломираног економисте за финансијско-рачуноводствене послове којим доприноси квалитетном раду и добром функционисању школе.

7. Зита Првуловић - референт за правне, кадровске и административне послове - за учешће у спровођењу школских манифестација и  за пожртвовано ангажовање у области рада референта за правне, кадровске и административне послове којим доприноси квалитетном раду и добром функционисању школе.

8, 9. и 10. Анико Бајус, Марија Маргит и Жужа Дели Кокић - наставнице немачког језика - за организовање и спровођење школских манифестација и акција, за пожртвован ангажман у школским и другим пројектима, а посебно за рад у оквиру иницијативе Школе: партнери будућности (PASCH), којим доприноси ученичком квалитетном усвајању немачког језика и успешној сарадњи школе са Гете-Институтом Београд.

11. Хилда Вуковић - сервирка - за  спровођење школских манифестација и акција и  за пожртвовано  ангажовање у области организације на одржавању рада кухиње и хигијене школе којима доприноси квалитетном раду и добром функционисању школе.

12. Шандор Тамаш - наст. музичког и наст. оркестра - за учешће у школским манифестацијама и акцијама и за њихово спровођење, као и за пожртвовано ангажовање у школским пројектима, а посебно у раду и наступима оркестра школе.

13. Илдико Шванер - наст. разредне наставе - за пожртвовано ангажовање истакнутог члана Подружнице Црвеног крста Суботица – ОШ „Сечењи Иштван” Суботица којим доприноси квалитетном раду и успешној сарадњи наше школе са Градском организацијом Црвеног крста Суботица.

14. Ђенђи Пољаковић Кираљ - за  учешће у школским манифестацијама и акцијама и за пожртвовано ангажовање координатора ментора којим доприноси квалитетном раду и успешној сарадњи наше школе вежбаонице са Учитељским факултетом на мађарском наставном језику у Суботици.

15. Агнеш Дудаш - библиотекарка - за  организовање и спровођење школских манифестација и акција,  за пожртвовано ангажовање у школским и другим пројектима, као и у области рада библиотекара којим доприноси квалитетном раду и добром функционисању школе.

16. Јолан Гунић - наставница математике - за пожртвовано ангажовање у писању и остварењу школских и других пројеката којима доприноси квалитетном раду и добром функционисању школе.