Dodela nagrade škole „Nastavnik za primer” i zahvalnica zaposlenima na svečanoj sednici Nastavničkog veća, te završetak mandata dosadašnjoj direktorki Vesni Weiss
<< Povratak

U petak, 30. decembra, završio se drugi mandat dosadašnjoj direktorki OŠ „Sečenji Ištvan” Subotica, Vesni Weiss. Na svečanoj sednici Nastavničkog veća direktorka Vesna Weiss dodelila je nagradu škole „Nastavnik za primer”, kao i zahvalnice zaposlenima koji su svojom predanošću, ozbiljnošću i posvećenošću koja se ogleda u požrtvovanom učešću u školskim, slobodnim i vannastavnim aktivnostima i/ili u njihovoj organizaciji, doprineli dobrobiti škole i čitave školske zajednice.

Tom prilikom se i kolektiv OŠ „Sečenji Ištvan” Subotica oprostio od dosadašnje direktorke Vesne Weiss, zahvalivši joj za osmogodišnji dosadašnji rad, požrtvovanje i napore da naša škola dobro funkcioniše i kvalitetno i uspešno radi.Na osnovu Pravilnika o pohvaljivanju i nagrađivanju nastavnika i stručnih saradnika, tj. zaposlenih OŠ „Sečenji Ištvan” Subotica, ustanovljeni su dobitnici nagrade „Nastavnik za primer” i knjige, i to:


1. za nastavnika razredne nastave na srpskom jeziku - Snežana Gligorić  - za  najviše osvojenih bodova na takmičenjima učenika tokom školske 2021/2022. godine. Stručnošću i predanošću u svome radu nastavnica je doprinela znanju i uspehu učenika, kao i kvalitetnom radu škole.

2. za nastavnika razredne nastave na mađarskom jeziku - Silvija Vašarhelji  - za najviše osvojenih bodova na takmičenjima učenika tokom školske 2021/2022. godine. Stručnošću i predanošću u svome radu nastavnica je doprinela znanju i uspehu učenika, kao i kvalitetnom radu škole.

3.  za nastavnika predmetne nastave na srpskom jeziku - Simonida Đorđević  - za  najviše osvojenih bodova na takmičenjima učenika tokom školske 2021/2022. godine. Stručnošću i predanošću u svome radu nastavnica je doprinela znanju i uspehu učenika, kao i kvalitetnom radu škole.

4. za nastavnika predmetne nastave na mađarskom jeziku - Anamarija Koso Vlahović  - za  najviše osvojenih bodova na takmičenjima učenika tokom školske 2021/2022. godine. Stručnošću i predanošću u svome radu nastavnica je doprinela znanju i uspehu učenika, kao i kvalitetnom radu škole.


Ustanovljene su i zahvalnice sledećim zaposlenima koji su svojom predanošću, ozbiljnošću i posvećenošću koja se ogleda u požrtvovanom učešću u školskim, slobodnim i vannastavnim aktivnostima i/ili u njihovoj organizaciji, doprineli dobrobiti škole i čitave školske zajednice. To su: 


1. Iren Buranj - pomoćnik direktora - za  organizovanje i sprovođenje školskih manifestacija i akcija, za požrtvovano angažovanje u školskim i drugim projektima, kao i u oblasti rada pomoćnika direktora škole kojim doprinosi kvalitetnom radu i dobrom funkcionisanju škole.

 2. Milica Čubrilo - pomoćnik direktora - za  organizovanje i sprovođenje školskih manifestacija i za požrtovano angažovanje u oblasti rada pomoćnika direktora škole kojim doprinosi kvalitetnom radu i dobrom funkcionisanju škole.

3. Izabela Sabo Seke - psiholog - za organizovanje i sprovođenje školskih manifestacija i akcija, za požrtvovano angažovanje u aktivima, timovima, razrednim i stručnim većima, u školskim i drugim projektima, a posebno u oblasti rada stručnog saradnika – psihologa kojim doprinosi kvalitetnom radu i dobrom funkcionisanju škole.

4. i 5. Kristina Antal Dinčić i Lidija Milanković - koordinatori Es dnevnika - za požrtvovano angažovanje u oblasti rada koordinatora Es dnevnika kojim doprinosi kvalitetnom radu i dobrom funkcionisanju škole.

6. Zoran Tašković - diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove - za požrtvovano angažovanje u oblasti rada  diplomiranog ekonomiste za finansijsko-računovodstvene poslove kojim doprinosi kvalitetnom radu i dobrom funkcionisanju škole.

7. Zita Prvulović - referent za pravne, kadrovske i administrativne poslove - za učešće u sprovođenju školskih manifestacija i  za požrtvovano angažovanje u oblasti rada referenta za pravne, kadrovske i administrativne poslove kojim doprinosi kvalitetnom radu i dobrom funkcionisanju škole.

8, 9. i 10. Aniko Bajus, Marija Margit i Žuža Deli Kokić - nastavnice nemačkog jezika - za organizovanje i sprovođenje školskih manifestacija i akcija, za požrtvovan angažman u školskim i drugim projektima, a posebno za rad u okviru inicijative Škole: partneri budućnosti (PASCH), kojim doprinosi učeničkom kvalitetnom usvajanju nemačkog jezika i uspešnoj saradnji škole sa Gete-Institutom Beograd.

11. Hilda Vuković - servirka - za  sprovođenje školskih manifestacija i akcija i  za požrtvovano  angažovanje u oblasti organizacije na održavanju rada kuhinje i higijene škole kojima doprinosi kvalitetnom radu i dobrom funkcionisanju škole.

12. Šandor Tamaš - nast. muzičkog i nast. orkestra - za učešće u školskim manifestacijama i akcijama i za njihovo sprovođenje, kao i za požrtvovano angažovanje u školskim projektima, a posebno u radu i nastupima orkestra škole.

13. Ildiko Švaner - nast. razredne nastave - za požrtvovano angažovanje istaknutog člana Podružnice Crvenog krsta Subotica – OŠ „Sečenji Ištvan” Subotica kojim doprinosi kvalitetnom radu i uspešnoj saradnji naše škole sa Gradskom organizacijom Crvenog krsta Subotica.

14. Đenđi Poljaković Kiralj - za  učešće u školskim manifestacijama i akcijama i za požrtvovano angažovanje koordinatora mentora kojim doprinosi kvalitetnom radu i uspešnoj saradnji naše škole vežbaonice sa Učiteljskim fakultetom na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici.

15. Agneš Dudaš - bibliotekarka - za  organizovanje i sprovođenje školskih manifestacija i akcija,  za požrtvovano angažovanje u školskim i drugim projektima, kao i u oblasti rada bibliotekara kojim doprinosi kvalitetnom radu i dobrom funkcionisanju škole.

16. Jolan Gunić - nastavnica matematike - za požrtvovano angažovanje u pisanju i ostvarenju školskih i drugih projekata kojima doprinosi kvalitetnom radu i dobrom funkcionisanju škole.