Savremeni bibliotečki časovi
<< Povratak

Naša bibliotekarka Dudaš Agneš, pored toga što brine o školskom bibliotečkom fondu i izdaje učenicima knjige na čitanje, drži i bibliotečke časove učenicima na mađarskom jeziku. Ti časovi su veoma raznovrsni sa osnovnim ciljem da deca zavole knjigu i što više čitaju. Kako bi ovu mogućnost imali i učenici u područnim školskim zgradama, naša škola je konkurisala projektom "Vizuelno obrazovanje u školskoj biblioteci" na konkursu koji svake godine za obrazovanje raspisuje Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine, te u tu svrhu dobila na konkursu projektor i laptop. Sada će rad naše bibliotekarke i u područnim školama biti lakši, gradivo će biti umnogome digitalizovano i pomoći će razvoju čitalačke svesti kod učenika, ali i negovanju mađarskih običaja i kulture kroz druženje sa knjigom.