Савремени библиотечки часови
<< Povratak

Наша библиотекарка Дудаш Агнеш, поред тога што брине о школском библиотечком фонду и издаје ученицима књиге на читање, држи и библиотечке часове ученицима на мађарском језику. Ти часови су веома разноврсни са основним циљем да деца заволе књигу и што више читају. Како би ову могућност имали и ученици у подручним школским зградама, наша школа је конкурисала пројектом "Визуелно образовање у школској библиотеци" на конкурсу који сваке године за образовање расписује Национални савет мађарске националне мањине, те у ту сврху добила на конкурсу пројектор и лаптоп. Сада ће рад наше библиотекарке и у подручним школама бити лакши, градиво ће бити умногоме дигитализовано и помоћи ће развоју читалачке свести код ученика, али и неговању мађарских обичаја и културе кроз дружење са књигом.