Roditeljski u vezi sa Završnim ispitom
<< Povratak


Odeljenjske starešine osmih razreda zajedno sa stručnom službom, nastavnicom informatike i rukovodstvom škole održale su 17. novembra 2022. sastanke sa roditeljima osmaka povodom ovogodišnjeg završnog ispita. Cilj je bio da se roditelji upoznaju sa novim konceptom završnog ispita, po kojem će učenici osmaci, pored ispita iz matematike i maternjeg jezika, umesto dosadašnjeg kombinovanog testa iz pet predmeta prirodnih i društvenih nauka (Biologija, Fizika, Istorija, Geografija, Hemija), birati i polagati samo jedan. Takođe, roditelji su bili upoznati i sa načinom upotrebe sajta Moja srednja škola putem kojega će prijavljivati završni ispit za svoje dete, a kao i do sada, moći će da prate i proveravaju podatke o svojim osmacima kao i rezultate završnog ispita kada budu objavljeni. Ovom prilikom stručna služba je uz prezentaciju održala i predavanje o potrebnim aktivnostima tokom priprema za završni ispit, te dala značajne informacije o pravilima i toku završnog ispita. Do 30. decembra učenici sa roditeljima treba da se izjasne iz kojeg će predmeta od pet ponuđenih pisati treći test.

Na osnovu Kalendara aktivnosti, probni završni ispit u ovoj školskoj godini planiran je za 24. i 25. mart 2023, a završni ispit za 21, 22. i 23. juni 2023. godine.