OBELEŽEN DAN BORBE PROTIV TRGOVINE LJUDIMA
<< Povratak

Učenici OŠ "Sečenji Ištvan" iz Subotice obeležili su kroz više aktivnosti 18. oktobar, Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima.

Tokom cele nedelje (od 14. do 18. oktobra) na časovima odeljenjskog starešine učenici su se upoznavali sa prevencijom i prepoznavanjem oblika trgovine ljudima, razgovarali na tu temu i gledali obrazovne filmove u vezi sa temom. Na sam dan obeležavanja borbe protiv trgovine ljudima, 18. oktobra, preko 500 učenika viših razreda (od 5. do 8) slušalo je predavanja članova Đačkog parlamenta škole i aktivno učestvovalo u diskusiji. Predavanja su održana četiri puta u toku dana i na srpskom i na mađarskom nastavnom jeziku. Učenike su pozdravile i sa temom upoznale direktorka škole, Vesna Weiss, članica Lokalnog tima za borbu protiv trgovine ljudima i psiholog škole, Izabela Seke Sabo, prosvetni savetnik - spoljni saradnik Školske uprave Sombor za oblast Zaštita učenika od nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja i diskriminacije. Zatim su učenice osmog razreda na srpskom jeziku (Teodora Skenderović i Nikolina Plavšić) i na mađarskom jeziku (Ema Ekreš i Takač Flora) predstavile u vidu prezentacije sve važne činjenice o trgovini ljudima, objašnjavajući samu pojavu, aktere (trgovce i žrtve), oblike i načine trgovine, kao i učesnike u rešavanju problema trgovine ljudima. Uz interaktivno predavanje učenice su vršnjačkom edukacijom uspešno približile temu učenicima. Učenici su se i sami javljali i davali odgovore na pitanja te pokazivali znanje u vezi sa temom.

Tokom naredne nedelje, svi učenici od 5. do 8. razreda na srpskom i mađarskom jeziku na časovima informatike ispunili su anketu o tome koliko su naučili na ovom predavanju i šta znaju o borbi protiv trgovine ljudima. Rezultati ove ankete biće pokazatelj uspešnosti ovoga školskoga projekta.