Naša škola - članica projekta "Razvionica"
<< Povratak

OŠ "Sečenji Ištvan" je 2013. godine bila jedina subotička škola koja je uz ostalih 39 škola iz Srbije ušla u projekat pod nazivom: Razvionica - Podrška razvoju ljudskog kapitala i istraživanju - razvoj opšteg obrazovanja i ljudskog kapitala. Nosilac projekta je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a finasira ga Evropska unija. Projekat sprovodi konzorcijum koji vodi Hulla & Co, Human Dynamics K. G., a završava se 2015. godine.

Cilj ovog projekta je dalji razvoj obrazovanja u Srbiji kroz edukaciju, istraživanje i inovaciju, i stvaranje uslova u školi da učenje bude zanimljivije, efikasnije i kvalitetnije, kroz unapređenje profesionalnog razvoja nastavnika i tehničko opremanje škola-vežbaonica.

Naime, naša škola je odd 1998.godine započela saradnju sa Učiteljskim fakultetom na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici i od tada kod naših učitelja-mentora na studentsku praksu dolaze studenti sa ovoga fakulteta. Zbog toga što naša škola ima i status škole-vežbaonice, našli smo svoje mesto u projektu Razvionica.

Svi naši učitelji, nastavnici, stručna služba škole, direktor, i posebno nastavnici-mentori, tokom dve godine prisustvovali su brojnim seminarima i obukama na kojima su se upoznali sa novom Strategijom obrazovanja u Srbiji, novim potrebama vaspitno-obrazovnog rada; profesionalno su se usavršavali na IKT obukama, i "učili" kako da više budu refleksivni praktičari u svome radu. Direktorka škole je zajedno sa još deset direktora škola-članica ovog projekta bila učesnica 11. internacionalne konferencije "Izvrsnost i inovativnost u obrazovanju 2014: izazovi kreativnosti i inovacija" u Parizu, od 7. do 10. jula, gde je slušala predavanja profesora i metodičara iz celoga sveta, bila učesnik radionica i u kontaktu sa kolegama iz celoga sveta saznavala primere dobre prakse u drugim zemljama i njihovim obrazovnim sistemima.

Pri kraju obuke škola je dobila i vrednu tehničku opremu koja će pomoći nastavnicima da budu kreativniji u svome radu, da nastava bude učenicima zanimljivija i pomogne im u usvajanju znanja.

http://www.razvionica.edu.rs/