Упознавање биљног света
<< Povratak

У објекту на Путу Е. Кардеља реализован је мини пројекат. Учествовали су: учитељи, деца и шумар. Заједно смо обишли Келебијску шуму и анализирали биљни свет шуме.