Nagrade i diplome za učenike nižih razreda
<< Povratak

1. Naši učenici su učestvovali na Međunarodnom likovnom konkursu „Sanjao/la sam jedan svet sebi” (Mađarska). Mnogo lepih nagrada dobili su naši učenici sa Kelebije i učenici 3.b razreda.
2. Međunarodni likovni konkurs povodom Dana ptica i drveća (Rumunija): na konkurs su poslati radovi 1.b i 3.b razreda. Stigle su diplome, deca su osvojila 7 prvih mesta, jedno drugo mesto, četiri treća mesta i jedna učenica je pohvaljena.