Zanimljivo predavanje u ZOO vrtu
<< Povratak

Naši učenici objekta na Putu E. Kardelja imali su u okviru Čuvara prirode zanimljivo predavanje o raznovrsnim jajima.