Učešće na Međunarodnom takmičenju iz informatike
<< Povratak


Naši učenici od petog do sedmog razreda 14. novembra 2018. učestvovali su na Međunarodnom takmičenju iz informatike i poznavanja rada na računaru. Takmičenje je organizovao Informatički fakultet iz Mađarske "Etveš Lorand". Zadaci koje su đaci morali da rešavaju bili su zanimljivi i navodili su na mnogo razmišljanja. Naš učenik, David Žiga, iz 6. razreda osvojio je 4. mesto. Nastavnica: Kristina Dinčić Antal. Čestitamo!