Studenti u našoj školi
<< Povratak

Oktobar je mesec studenata. Tada počinju svoju nastavnu godinu. S obzirom da je naša škola vežbaonica za studente Učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku, od oktobra su svakog četvrtka praktično članovi našega kolektiva, jer posećuju časove i stiču svoju studentsku praksu. Sedam naših učitelja na mađarskom jeziku mentori su studentima ovoga fakulteta: Đenđi Poljaković, Lenke Kobrehel, Elvira Lilić, Silvija Šili, Silvija Vašarhelji, Renata Turuš Biači i Eva Boršoš. One sarađuju sa studentima i njihovim profesorima i obučavaju ih za rad na časovima matematike i prirode i društva, prenose im svoje veliko iskustvo. 11. oktobra i rukovodstvo škole, direktorka Vesna Weiss i zamenica direktorke, Iren Buranj, poželele su dobrodošlicu studentima i njihovim fakultetskim profesorima, kao i mentorima. Tom prilikom im je predstavljen rad škole, njeni uspesi i pravila po kojima škola funkcioniše, kako bi se studenti što lakše i bolje snašli na svojoj praksi. Učenici veoma vole studente na svojim časovima, jer su im studenti zanimljivi, pripadaju mlađoj generaciji koja je po godinama bliža učenicima. Zato su učenici s velikom pažnjom i zanimanjem posmatrali studente i čekali da počne studentska praksa.