Radna akcija u Salai školi
<< Povratak

U Salai školi održana je radna akcija u kojoj su učestvovali učenici škole, kao i njeni zaposleni.