Podeljeni sertifikati A1 i A2 jezičkog ispita iz nemačkog jezika
<< Povratak

Veliki broj naših učenika sedmih i osmih razreda  je izrazio želju da se tokom godine dodatno bavi učenjem nemačkog jezika kako bi položio nemački jezički ispit. I upravo su tim vrednim učenicima krajem školske godine uručene diplome dobijene na osnovu njihovog   poznavanja nemačkog jezika. Diplome A1 i A2 jezičkog nivoa znanja dobili su u okviru projekta Partnerske škole za učenje nemačkog jezika (PASCH) i Gete Instituta, u kojem se  nalazi naša škola. Ove jezičke diplome koje su osvojili svojim znanjem važe svuda u svetu kao dokaz poznavanja nemačkog jezika.