Мандат 2012-2016. године
<< Povratak
  • Анастазија Толди - председник, представник Локалне самоуправе
  • Ласло Убори - члан, представник Локалне самоуправе
  • Барат Моника - члан, представник Локалне самоуправе
  • Кларика Цинклер - члан, представник Школе
  • Шандор Тамаш - члан, представник Школе
  • Маја Дамјановић - члан, представник Школе
  • Миленко Гојковић - члан, представник Савета родитеља
  • Немања Броћиловић - члан, представник Савета родитеља
  • Ерика Хубер - члан, представник Савета родитеља