Учешће директорке на састанку са представницима Савета Владе
<< Povratak

На састанку представника Савета Владе Србије са представницима Града Суботица, Националног савета Рома и директора школа, одржаном 15. децембра 2017, који је за тему имао праћење реализације Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња за период од 2016. до 2025. године, учествовала је и директорка ОШ "Сечењи Иштван", Весна Вајс. Овај састанак је имао за циљ да представници Савета Владе Републике Србије поразговарају на терену са свим актерима који су важан део процеса социјалног укључивања ромске популације и њихове интеграције у образовни, социјални систем, и унапређења положаја ромске националне заједнице. На овоме скупу директорка школе је истакла да наша школа у сарадњи са Школском управом Сомбор и осталим надлежнима Града Суботица чини много на унапређењу положаја ромских ученика, почев од припремних часова за будуће прваке и пилот-пројектне наставе у првом разреду у објекту у Шабачкој улици, преко интеркултуралних дана и учења неговања интеркултуралности, али и поштовања свих народа и њихових обичаја у нашој мултинационалној школи, па све до обезбеђивања још једне ужине за социјално угрожене ученике из сопственог фонда школе, уз могућност избора меса у ужини. Проблем који је директорка нагласила управо у присуству др Ненада Иванишевића, државног секретара за грађевинарство, јесте недостатак ограде у објекту у Шабачкој улици али и свеопште безбедности ученика и запослених у том објекту и потреба да се пронађе решење да се, из безбедносних разлога, постави ограда. Државни секретар Иванишевић је упознат и одраније са овим проблемом и пред скупом је обећао да ће учинити све да објекат у Шабачкој улици постане безбедан за све наше ученике.