Састанак Савета родитеља поводом заштите ученика од насиља
<< Povratak

Руководство наше школе одржало је Савет родитеља објекта у Шабачкој улици са циљем да родитеље упозна са Програмом заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања који школа спроводи, као и са корацима које школа чини у циљу повећања безбедности ученика. Истовремено, родитељима је презентован и кућни ред школе и представљени резултати успеха ученика овог објекта у учењу и владању на крају 1. полугодишта. У пуном школском дневном боравку, родитељима су се обратили: директорка школе, Весна Вајс, педагог Маргарета Уршал, као и гост овог састанка, господин Стеван Николић, председник Едукативног центра Рома и координатор за ромска питања у општини Суботица. У конструктивном разговору са родитељима којем су присуствовале и све учитељице из овог објекта, као и педагошки асистент Рејхана Саити, закључено је да су рад на заштити ученика од насиља и безбедност ученика приоритети како за школу, тако и за родитеље чија деца школу похађају, те да је заједнички задатак и родитеља и школе да предузимају превентивне активности како до насиља не би дошло, постављајући, између осталог, јасна правила понашања у школи. Надаље, задатак је и да се ученици, наставници и родитељи стално обучавају да препознају насиље и да на њега на одговарајући начин реагују,те да стварају атмосферу у школи да до насиља не дође, кроз разноврсну понуду слободних активности, али и кроз физичке и друге мере превенције (дежурства наставника, видео-надзор, надзор школског полицајца итд.).