7.ц засадио јелку, донацију родитеља, Аранке Бата Забош
<< Povratak

Захваљујући донацији родитеља, Аранке Бата Забош, ученици 7. ц одељења су током радне акције организоване на часу одељењског старешине засадили дрво јеле у дворишту школе. Ученици су потпуно самостално одрадили целу акцију и показали на који начин брину о школи и лепој и здравој природној средини. Јелка ће красити парк школе из фискултурне сале.